Over DARA

Op 26 oktober 2005 is de DARA, de "Dutch Association for Regional Anesthesia", opgericht op initiatief van Dr. Ruud Stienstra.

Het doel van de vereniging is om te fungeren als koepel voor alle locoregionale anesthesie activiteiten in Nederland; als zodanig is de DARA ook het vertegenwoordigende orgaan van de Nederlandse ESRA-leden. Nederland wordt door Markus Stevens vertegenwoordigd bij de ESRA.

DARA ambieert om opleiding en wetenschappelijke activiteiten op gebied van Regionale Anesthesie binnen Nederland zoveel mogelijk te stimuleren. Door middel van onder andere workshops, hands-on sessies en symposia wordt gestreefd naar een verbetering van de kennis, kwaliteit en verhoging van de veiligheid van de loco-regionale technieken. Via contacten met gelijkaardige organisaties in de rest van de wereld wil DARA ook andere en nieuwere technieken op het gebied van de loco-regionale anesthesie onder de aandacht brengen bij Nederlandse anesthesiologen.